Våra undersökningar ger dig möjlighet att utvärdera samarbetet med dina affärspartners
Vi identifierar förbättringsmöjligheter i din verksamhet utifrån kundens åsikter
Våra verktyg hjälper dig i styrningen av din säljkår
Vi bidrar med opartisk information om era affärspartners syn på er gemensamma affär

Dagligvaruhandel

Dagligvaruhandel är en bransch med tuff...

Servicehandel

Då livsmedelshandeln består av några få...

Restaurang & Storhushåll

Kundernas behov och prioriteringar skiljer sig...

Fackhandel

Fackhandeln består av många olika varugrupper...

 

Utveckla din affär med insikt om kundernas attityder

Handelsattityder är ett operativt verktyg som hjälper leverantörer att utveckla sin verksamhet med utgångspunkt från kundens attityder, prioriteringar och förutsättningar.

Vi är ledande i mätning av handelns attityder gentemot leverantörer, och med 25 års erfarenhet har vi god förankring hos alla handelsaktörer

• Identifierar svaga områden i verksamheten t. ex. sortiment eller prissättning
• Ger en objektiv bild av hur kunden upplever samarbetet
• Ger en benchmark av organisationen i jämförelse med andra aktörer i kategorin
• Visar förändring och t.ex. resultatet av satsningar mot kund
• Är ett beprövat verktyg i styrning av säljkårer
• Förbättrar lönsamhet genom en förbättrad samsyn med kunden
• Är ett redskap för att motivera och utveckla medarbetare
• Stödjer i kategoriarbetet samt i förbättring av säljstöd

Kontakta oss