Dagligvaruhandel

Dagligvaruhandel är en bransch med tuff konkurrens och hårda förhandlingar. Handelsattityder hjälper leverantörer och handelsaktörer att få en bättre förståelse för varandras behov och prioriteringar och kan bidra till ett ökat samarbete som ger förutsättningar för förbättring av lönsamheten.

Resultatet av våra undersökningar kan användas och implementeras på olika sätt beroende på vilka prioriteringar och behov som finns i organisationen. Till exempel använder en del av våra kunder våra rapporter som ett verktyg för att följa upp och utvärdera resultatet av samarbetet med kedjorna. Andra behöver kanske ett objektivt verktyg för att utveckla sin säljkår.

Oavsett hur resultatet används ger Handelsattityder en bra bild av utvecklingsområden utifrån samarbetspartners synpunkter.

Kontakta oss gärna för mer detaljerad information om våra undersökningar för dagligvaruhandeln.

 

Marknad