Fackhandel

Fackhandeln består av många olika varugrupper såsom kläder, sportartiklar, läkemedel och elektronik. Relationerna och sättet kedjorna, butikerna och leverantörerna kommunicerar med varandra varierar bland de olika sektorerna.

Vi arbetar med attitydsundersökningar i fackhandeln för att förbättra aktörernas förståelse för varandras behov och prioriteringar. Vi tror på att ett ökat och effektivare samarbete ger möjligheter för förbättring av lönsamhet för alla aktörer i värdekedjan.

Kontakta oss gärna för mer detaljerad information om våra undersökningar för fackhandeln.

 

Marknad