Servicehandel

Där livsmedelshandeln består av några få stora matkedjor, så har servicehandeln en mer varierad struktur där många olika sorters butiker och kiosker ingår. Trots omfattande kedjefiering  av sektorn bedrivs servicehandel i stor utsträckning av enskilda handlare/ägare och har andra förutsättningar bland annat för sortiment, pris och lagerhållning jämfört med dagligvaruhandeln.

Därför är det viktigt att leverantörer får möjlighet att få opartisk information om servicehandlarnas, kedjornas och grossisternas attityder gentemot leverantörer.

Kontakta oss gärna för mer detaljerad information om våra undersökningar för servicehandeln.

 

Marknad

Marknad