Undersökningsdeltagare

Tack för att du medverkar i vår undersökning! Genom att svara bidrar du till ett bättre samarbete mellan aktörerna i din bransch.

Vårt syfte är att förbättra samarbetet mellan leverantörer och kedjor/grossister genom att tillgodose aktörer med opartisk information om varandras attityder. Vi ger leverantörer en bild på hur handeln ser på deras verksamhet, vilka styrkor och svagheter finns hos respektive leverantör. Vi hjälper också kedjorna som i sin tur får veta om leverantörernas feedback på samma frågor. Handeln får också möjligheten att jämföra deras egna åsikter med andra kedjors attityder i en viss nyckelfråga.

Alla svar behandlas strängt anonymt och konfidentiellt. Detta innebär att ingen enskild person eller företag kommer att kunna identifieras eller knytas till de svar som man lämnat. Behöver du teknisk support eller har övriga frågor om undersökningen kontakta info@handelsattityder.se

 

Kontakta oss