Våra tjänster

Vill du ta reda på vilka utvecklingsområden kunden ser hos din organisation? Eller se om dina satsningar på kunden har gett resultat? Du kanske behöver ett objektivt mått på hur din säljkår presterar jämfört med andra säljkårar?

Handelsattityder är ett operativt verktyg som hjälper leverantörer att utveckla sin verksamhet i dessa områden med utgångspunkt i kundens attityder, prioriteringar och förutsättningar. Vi är verksamma i fyra branscher: dagligvaruhandeln, servicehandeln, restaurang & storhushåll samt fackhandeln.

Kontakta oss gärna för att få mer information om vilka tjänster som vi kan erbjuda just dig eller ditt företag.

Maila oss direkt på info@handelsattityder.se